Kahleet
7" (Havoc Records, HC 7037) Feb. 2005

Kuollut Todistaja / Ei Totuus Pala Tulessa / Tuomion Tragedia // Tuhoaminen Tuottaa / Kuoleman Tanssi

Lazze-v, Vege-gtr, Nappi-b, Perttu-dr

Recorded at DSW, Tampere, November 2004


Lyrics  

KUOLLUT TODISTAJA /// Vain kuolleet ja kuolema todistavat / Tän pyhän sodan loppua // Todistaja, kuollut todistaja // Vain kuolleet ja kuolema näkevät / Silmät tulessa loppunäytöksen // Todistaja, kuollut todistaja // Silminnäkija // Pimeys jälkeen huomisen / Testamentti eilisen / Pimeys jälkeen eilisen / Siunatun hulluuden / Orjat uskonnon / Nuket jumalan / Tuomiopäivää saattavat / Evoluution hautaavat

DEAD WITNESS /// Only the Death and dead can witness the end of this Holy War // Witness, dead witness // Only the Death and dead can see the Final Act with their burning eyes // Witness, dead witness // An eye-witness // darkness prevails after Tomorrow / Only the last Will of Yesterday remains / in the darkness pursued from Yesterday / The Slaves of blessed Madness are / the Slaves of Religion / The Puppets of God / Conducting the Day of Judgement / While burying the Evolution

EI TOTUUS PALA TULESSA /// Veressä kahlaajat / Ruumiskasoissa kulkevat / Yli tuhannen vainajan / Kulkevat edellä kuoleman / Porteille tuonelan / Ei totuus pala tulessa

TRUTH CANNOT BE BURNED /// Wading in Blood / Wandering among bodies / Walking over thousands of deceased / Marching with the Death / to the Gates of Hades / Truth cannot be burned

TUOMION TRAGEDIA /// Myös kuoleman tuomari / Tuomion tuomari / Voidaan kuolemaan tuomita / Ristisaatossa kuljettaa // Herää maailma / Valitse puolesi / Kun miljoona tragediaa / Ne hautakiviin hakkasi // Sotarikos rankaise / Oikeudesta tuomitse / Kun tuhansia lapsia / Kyynelvirrassa haudataan // Herää maailma / Valitse puolesi / Kun tuomion tragedia / Porteilla koputtaa // Mielivaltainen pyrkimys / Maailmaa kiduttaa / Maailmaa hallita / Ja jättää jälkeensä kaaosta

THE TRAGEDIES OF VERDICTS /// The Judge of Death can be judged to death and put on the cross // Wake up, wake up world / Choose your side / See the million tragedies / Engraved to the tombstones // Punish from the Warcrimes / Judge from the rights and wrongs / See the thousands of Children / Buried in the river of tears // Wake up, wake up world / Choose your side / See the million tragedies / Engraved to the tombstones // Arbitrary aspirations torturing and restraining the World, but releasing Chaos

TUHOAMINEN TUOTTAA /// Sademetsät kaatoivat / Tuonelan tehtaat rakensivat / Ja keuhkot äiti maan / Raiskas teollinen kuolema // Tuhoaminen tuottaa / Ja maailma vaikenee / Hiljaisuus on kuolema // Suurteollisuus / Ja voiton tavoittelun kirous ylikansallista kuolemaa / Nyt kolmas maailma umpikujassa // Tuhoaminen tuottaa / Ja maailma vaikenee / Hiljaisuus on kuolema ///Myös hallituksemme tukee alkuperäiskansojen maan ja elannon ryöstöä, asuinalueiden hakkuita, nopeasti etenevää planeetta maan viimeistä tuhoa, teollista itsemurhaa!

YIELDING DESTRUCTION /// Rainforests are shattered, replaced by / The Factories and Mills of Hades / The Lungs of Mother Earth / Are raped by industrialized Death // Yielding Destruction / The World becomes silent / Silence means Death // Industrialization and The Curse of profit-making are proposing the lord of the dead / Third World Countries pushed / Back against the wall // Yielding Destruction / The World becomes silent / Silence means Death /// Our Government supports the destruction of Native Land and Living with it's fellings. It makes the Planet turn toward it's destruction, industrialized suicide for mankind!

KUOLEMAN TANSSI /// Mihin kuoli aurinko? / Mihin suli napajäätiköt? // Kuoleman tanssi kuolemaan // Isä taivas jääarkussa / Äiti maa routahaudassa // Kuoleman tanssi kuolemaan / (Vitun helvettikin on jäätynyt) // Yli kuolleen kukan maan / Jääkauteen kuljetaan / Eilen tapoimme huomisen / Siellä hukutaan pimeyteen / Kuoleman tanssi kuolemaan

DANCE TO THE DEATH /// Did the sun already die? / Did ice fields melt away? // Dance with the death // Thy Father in Heaven in frosty Cage / Mother Earth trapped under Graound frost // Death waltzes you to death / (Hell fucking freezes over!) // Over the land of dead flowers / Bringing back the Ice age / Tomorrow killed by yesterday / Drowning in darkness / Death waltzes you to death