Skitsofrenia
12 " MLP (Propaganda Records, PRO 018) 1983

Mieletöntä Väkivaltaa / Vapaaehtoiset Kuolemaan / Kadut on Meidän / Revi Persees / Sairaus / Ala Elämään / Skitsofrenia / Odotus / Rotat / Takaa-ajettu / Irtolainen

Lateri-v, Perry-gtr, Piise-b, Stydy-dr

Skitsofrenia
12 " MLP (Höhnie Records, HÖ 074) 2004

Pressed 2000 copies.

-> Order

Skitsofrenia
12 " MLP (Havoc Records, HC 1225) 2005

Pressed 500 copies for the US tour (400 blue vinyl, 100 purple vinyl).

Skitsofrenia
CD (Usina de Sangue Records, USD 003) 5/2002

Same material as PRO 018. Lyrics are in finnish and in english.
Pressed 1000 copies.


Some lyrics
MIELETÖNTÄ VÄKIVALTAA /// verta / kadulla / ihmiset / hakkaa toisiaan / sairasta / Vihaa / Mieletöntä / Väkivaltaa // Verta..... Kadulla // Syylliset / kaukana / kasvattaa / Omaa valtaansa / Teurastus / Jatkuu / Kukaan / ei välitä

ABSURD VIOLENCE /// Blood / on the street / people / beat each other / sick / hate / absurd / violence // blood..... on the street // guilties / far away / grow / their power / slaughter / continues / nobody / cares

VAPAA EHTOISET KUOLEMAAN /// sunko verelläsi / pitäisi isänmaa rakentaa / sunko veresi / ei mitään merkitse / Koti uskonto isänmaa / niitä pitäis puolustaa / sulla eo oo oikeutta / elää omaa elämääs / herätkää ihmiset / uni on päättynyt / rauha ei tuu itsestään / se pitää rakentaa / kuka on valmis / elämänsä uhraamaan / Kuka on valmis / elämästä luopumaan // Vapaa ehtoiset kuolemaan / että toiset saisi elää / vapaa ehtoiset kuolemaan / kuinka kauan sua muistetaan

VOLUNTARIES TO DIE /// Is it your blood / which been used to build the fatherland / Is it your blood / which doesn't mean anything / home, religion, fatherland / are those what have to defend / You have no right / to live your own life / Wake up people / the dream have been ended / Peace doesn't come itself / it must be made / Who is ready / to sacrifice own life / Who is ready / to abandon own life // Voluntaries to die / for that else could live / Voluntaries to die / how long you're memorable

KADUT ON MEIDÄN /// mua on aina katuun painettu / en oo uskaltanut vastustaa / liian kauan kitumista / elämäni on ollut alistumista / sillä ei oo väliä / jos mut kadulla hakataan / mulla on oma elämäni / josta en luovu koskaan // kadut on meidän / kadut on meidän // mut pystyy lannistamaan vaan kuolema

STREETS ARE OURS /// I've always been that who is pressed down / I haven't be dare resist / too long delaying / My life have been submitted / but I don't care / if I've been beated in the street / I have my own life / which I don't ever give up / Streets are ours / Streets are ours // It's just death which is able to discourage me

REVI PERSEES /// mulla on lakini / jota noudatan / en halua kärsiä / sun takias / sun sääntösi / ei mua rajota / vituttaa nähdä / teidän aivopesuu / elämäni on mun / sitä ei riistetä / en anna toisten / valvoo elämää // Painukaa helvettiin / pystyn elämään / en tarvi ketään / repikää perseenne

TEAR UP YOUR ASS /// I have my own laws / which I keep / I don't wanna suffer / because you / Your rules / doesn't effect me / it's so pissed to see / your brain-washing / My life is mine / you can't exploit it / I don't let the others / look after my life // Go to hell / I can live / I don't need anybody / Tear up your ass

SAIRAUS /// joka aamu kello 6 / mutsi alkaa uliseen / vedä kuteet niskaasi / joudut kohta lähtemään / joka aamu samat liikkeet / on vitun ikävää / musta ei koskaan tuu / mitään vitun duunarii // työ on sairasta // joka päivä sä joudut / orjana raatamaan / kaikesta siitä paskasta / saat pienen korvauksen / olla töissä onni on / niin sulle sanotaan / työ on ajan tappoa / sä odotat vain kuolemaa

SICKNESS /// Every morning at 6 o'clock / my mom start to shout / put on your clothes / you need to go soon / Every morning same thing / it's a fucking pity / I'll never be / a fucking worker // Work is sickness // Every day you have to / toil like a slave / you have little salary / from that fucking shit / They say to you / that you're lucky 'cos you have a job / Work is killing a time / and you just wait for death

ALA ELÄMÄÄN /// onks sun kielletty / käyttää aivojasi / tiedät itsekkin / tää on ainoo elämä // ala elämään / lopeta kumartelu / ala tajumaan / mitä täällä teet // sulla on oikeus rakentaa / omaa elämääs / sua ei voida tuomita / jos pidät hauskaa

START TO LIVE /// Have you refused / to use your brain / You know that / this is only life // Start to live / stop bowing down / start comprehend / what you're doing here // You have right / to built your own life / you can't be convicted / if you have fun

SKITSOFRENIA /// mitä vittua välittää toisten elämästä / mitä vittua välittää toisten säännöistä / ei kannata pyytää armoa ei kannata sitä antaa / ei kannata toisten murheita taakkanaan kantaa // me ollaan mielisairaita / me olaan hulluja / tulkaa meidät hakeen / että saadaan tapella // työ on painajaista josta ei voi herätä / elän päivän kerrallaan enkä mistään välitä / mulla ei oo täällä mitään mistä olisin velkaa / juominen ja sikailu on mun elämää

SCHIZOPHRENIA /// Why couldn't care less lives of others / Why couldn't care less rules of others / it's no good to beg for mercy and it's no good to be merciful / It's no good to carry other people's sorrow // We're mentally ill / we're insane / come and get us / so we have a fight // Working is nightmare which can not been woked up / I live one day at a time and I don't care / I have nothing and haven't be in debt for anyone / drinking and sozzling is my life

ODOTUS /// Pitäis luottaa ihmiseen / pitäis olla aivoton / ottaa vastaan jätteet / olla alempi arvoinen / elää ilman suuntaa / elää niin kuin muut / tehdä mitä käsketään / vittu, enää ikinä // syyttömät maksaa / viattomat kärsii / koko kansan munauksista // epäröinti kostautuu / hidastelu maksaa / hidastelu turhaa / odotus on turhaa / kenellä on rahat / jota meiltä kiskotaan / meitä / riistetään

THE WAIT /// Should trust in people / should be without brain / receive the garbage / be inferior / live without direction / live like everybody else / do what someone else command / fuck, never again // innocents are payers / innocents are suffering / for mistakes of nation // hesitancy revenge itself / slowness costs / slowness is needless / waiting is needless / who's got the money / which we've paid / they exploit us

ROTAT /// me ollaan rottia / jotka valtaa kaupungit / keski luokan painajainen / on valmis alkamaan / tuhoamme kaupungit / tuhoamme / varokaa puhtaat, rotat tappaa / himoamme vain vertasi / himoamme valtaasi / sut kadulta löydetään / revittynä riekaleiksi / himoomme vertasi / himoamme

RATS /// We're rats / which are capturing the cities / nightmare of middle-class / is ready to begin / we destroy the cities / we destroy / beware, rats kills / we just desire for your blood / desire for your power / you'll be found from the street / ripped apart / we desire for your blood / desire

TAKAA-AJETTU /// ilta on veren punainen / kädet ja vaatteet veressä / koirien takaa ajama / pelätty mieli puoli / olen viillellyt perheeni / tappanut oman lapseni / polttanut himani / repinyt tulevaisuuden kappaleiksi // takaa-ajettu peto / mielipuoli murhaaja / en voi katua / pääni on täysin sekaisin // Piilossa pimessä metsässä / yksinäisyys pelottaa / ahdistus pakotti / pakotti mut tappamaan / peloissani valmistun / kohtaloni kohtaamaan / yksinäisyys pelottaa / oon takaa-ajettu

CHASED /// The night is blood red / hands and clothes are in blood / chased by the dogs / feared lunatic / I've cut my family / killed my own child / burnt my home / ripped apart my future // Chased beast / lunatic murderer / I can't regret / my head is totally confusion // Hiding in dark forest / the loneliness is frightening / the lonelines forced / forced me to kill / I'll get ready / for my destiny / the loneliness is frightening / I'm chased

IRTOLAINEN /// kuljet kadulla / etsit turvapaikkaa / vannot kostoa / huudat vastuuta / et tiedä ketä syyttää / tai kenen on syy / sanot vihaavas / et haluu nöyrtyy // teot on maksettava // suljetut ovet / vieraana nälkä / kuumeinen polte / joka tappaa / milloin tahansa / virkavalta / heittää häkkiin sut / irtolaisuudesta // teot on maksettava // öiset kadut / ja kylmät penkit / ne ei korvaa / ennen ollutta / muistat jotain / joka itkettää / et ole ennen tuntenut häpeää // teot on maksettava // kirottuja ihmiset / uusmoralistit / puhuu sut pussiin / sanoo valetta totuudeks / uskonlahkot / valmiina käymään / taisteluun sun / sielustasi // teot on maksettava // ne haluu sut niiden ansaan / älä niele mitään / kaunista paskaa / ne haluu sut

DRIFTER /// You waki down the street / searchg for refuge / you swear for revenge / shout for responsibility / you don't know who's response / You say you hate / don't want to humble // Acts must be paid // Closed doors / hunger / feverish burning / which kills / anytime / bureaucracy / arrest you / for vagrancy // Acts must be paid // Street at nights / and cold benches / they doesn't compensate / what did you had before / You remember something / which makes you cry / You haven't felt shame before // Acts must be paid // People are accursed / neomoralists / says that lies are truth / persuasions / are ready to get / fighting for your soul // Acts must be paid // They want to trap you / Don't swallow anything / beattiful shit / They wants you...